Je bent hier:

Historische tijdlijn

7 december 1914 -  De oprichting van de Katholieke Studenten Vereniging Sanctus Laurentius vindt plaats. Met de onderzin ‘Omnia in luce clarescunt’, wat zoveel betekent als ‘In het licht wordt alles duidelijk’.

1919 – Het eerste lustrum wordt gevierd door vele activiteiten zoals heilige missen, cabaret, sprekers, toneel en een feestelijk bal. Tevens worden er telegrammen ontvangen van het Vaticaan en Hare Majesteit de Koningin.

1931 – K.S.V. Sanctus Laurentius wordt officieel goedgekeurd door de Senaat der Nederlandsche Economische Hoogeschool. Hierdoor kan de vereniging rekenen op financiële ondersteuning uit het Nederlandsche Hoogeschoolfonds.

1940 – Rotterdam wordt gebombardeerd en binnengevallen door de Duitsers en het gebouw van de Katholieke Kring, waar K.S.V. Sanctus Laurentius gehuisvest was, gaat ten onder. In de oorlogsjaren wordt de gewone gang weer doorgezet.

1949 – Het eerste verenigingsblad, het Rooster, verschijnt. Deze wordt nog steeds meermaals per jaar uitgebracht.

1951 – K.S.V. Sanctus Laurentius huisvest zich aan de Mathenesserlaan, waar in 1953 slachtoffers van de Watersnoodramp worden opgevangen.

1956 – Stichting Eigen Huis wordt opgericht om een nieuw onderkomen te zoeken voor Laurentius, na jaren in verschillende panden te hebben gezeten. Op 12 september wordt de Studentensociëteit ‘Huesca’ opgericht onder de zinspreuk ‘Mijn nacht kent geen duisternis’, vernoemd naar de geboorteplaats van de Heilige Laurentius in Noord-Spanje, Huesca.

1957 -  K.S.V. Sanctus Laurentius krijgt haar eerste onderkomen aan de Walenburgerweg.

1970 – De sociëteit aan de Walenburgerweg wordt vervangen door de nieuwe sociëteit aan de Vondelweg 101.

1972 – Het Verenigingsbestuur en Sociëteitsbestuur worden samengevoegd tot het College van Bestuur, welke vandaag de dag nog steeds wordt gebruikt.

1973 – Tot op heden heeft Laurentius de titel K.S.V voor haar naam, deze wordt vervangen door Rotterdamse Studenten Vereniging (R.S.V.) en is daarmee officieel een algemene studentenverenging.

1979 – De eerste Tour d’Huesca wordt gehouden; een fietstocht naar de geboorteplaats van Laurentius.

1985 – Op 30 november wordt het nieuwe pand aan de Infirmeriestraat officieel geopend, hier huisvest Laurentius zich tot op heden nog steeds.

1989 – Voor het eerst komt het ledenaantal boven de 1000 actieve leden.

1998 – Nadat de overkapping van de binnenplaats heeft plaatsgevonden, wordt er een Mensa gebouwd, waar men kan eten.

2003 – De Dansdonderdag wordt geïntroduceerd, waarbij op donderdag muziek wordt gedraaid in de Beneden Eend en minder strenge kledingmores gelden.

2006 – De verjaardag van de vereniging wordt officieel omgedoopt tot Goudkoorts.

2013 – In aanloop van het 100-jarig bestaan wordt de eeuwverbouwing gestart.

2015 – Met het 20e lustrum wordt het 100-jarig bestaan van Laurentius gevierd, waarbij vele leden en reünisten het Laurentiaanschap samen vieren.

2015 – Middels een benefiet diner wordt ruim €80,000,- opgehaald voor Stichting Daniel Den Hoed en het 20e lustrum van Laurentius.

2016 - Op 12 september 2016 is het twaalfde lustrum van de Sociëteit aangebroken, dit wordt groots gevierd met twee weken lustrumfeest op Huesca.