Je bent hier:

College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit acht personen. Drie bestuurders zorgen voor de verenigingskant van Laurentius en vier voor de sociëteitskant. De praeses behoort tot beiden.

Vroeger hadden de vereniging R.S.V. Sanctus Laurentius en de Sociëteit R.S.S. Huesca allebei een apart bestuur. Deze twee besturen zijn in 1972 samengevoegd tot het College van Bestuur. Hedendaags bestaat dit bestuur uit acht personen. Het College van Bestuur houdt zich een jaar lang full time bezig met verenigingsbeleidszaken, de algemene coördinatie, het beheer van de financiën, de verenigingsadministratie, het onderhouden van de contacten, het begeleiden van commissies en het runnen van een sociëteit.

         Het 52e College van Bestuur der R.S.V. Sanctus Laurentius en R.S.S. Huesca van het collegejaar 2023-2024 bestaat uit de volgende Laurentianen:

             

WhatsApp_Image_2024-04-16_at_11.23.23_1.jpeg
WhatsApp_Image_2024-04-16_at_11.23.16.jpeg
Daan_Bestuur.jpeg
F22E1D03-E961-4FE6-84C6-D2DC98D2F072.jpeg

h.t. Praeses

Dhr. S.J.W. Mante

praeses@laurentius.nl

h.t. Vice-Praeses Vereniging 

Mej. A.F.M. Dussel

vipv@laurentius.nl

h.t. Vice-Praeses Sociëteit

Dhr. F.P.H. Veldhuis

vips@laurentius.nl

h.t. Ab Actis Externi

Mej. M. Lansink

bestuur@laurentius.nl


WhatsApp_Image_2024-04-16_at_11.23.23_2.jpeg
WhatsApp_Image_2024-04-16_at_11.23.24_1.jpeg
WhatsApp_Image_2024-04-16_at_11.23.24_kopie.jpeg
WhatsApp_Image_2024-04-16_at_11.23.23.jpeg

h.t. Fiscus Vereniging 

Mej. L. Remarque

fv@laurentius.nl

h.t. Fiscus Sociëteit 

Dhr. D.T. Giezeman

fs@laurentius.nl

h.t. Fiscus Consumabel

Mej. A.D. van der Linde

fc@laurentius.nl

h.t. Assessor Sociëteit

Dhr. F.L. van Buchem

assessor@laurentius.nl


De Praeses is verantwoordelijk voor het algeheel functioneren van de vereniging en het College van Bestuur. Tevens draagt de Praeses zorg voor het formuleren en uitvoeren van het korte-termijn beleid, het waarborgen van het lange-termijn beleid en de continuïteit van de vereniging.


De Vice-Praeses Vereniging houdt zich bezig met de leden van de vereniging. De Vip-V begeleidt commissies, eerstejaars en de verschillende interne verbanden als jaarclubs, disputen en onderverenigingen.

De Vice-Praeses Sociëteit houdt zich bezig met het reilen en zeilen van de sociëteit: de orde en veiligheid in het pand en het operationele aspect van de drankvoorziening. Ook is de Vip-S verantwoordelijk voor omzetstimulerende activiteiten.

De Ab Actis Externi is belast met alle interne en externe communicatie van de vereniging en het beheer van het leden- en reünistenbestand. Daarnaast draagt de Ab Actis zorg voor de marketing, stakeholders innovatie en goede doelen, het gros van de externe contacten, het contact met de reünisten en het persbeleid van de vereniging.

De Fiscus Vereniging is verantwoordelijk voor de inkomende gelden en de verenigingsfinanciën. Verder is de FV belast met het begeleiden van commissies op financieel gebied. Ook het aanschrijven van fondsen en werven van trainingen behoren tot de verantwoordelijkheden.

De Fiscus Sociëteit is verantwoordelijk voor de Sociëteitsfinanciën. De FS richt zich daarbij op het verhogen van de omzet en het minimaliseren van de te maken kosten. Verder is de FS verantwoordelijk voor de financiële en fiscale eenheid.

De Fiscus Consumabel is beheerder van de levensmiddelen en aldus verantwoordelijk voor de algehele inkoop. Tevens is de FC financieel verantwoordelijk voor de Smulpaep. Verder beheert de Fiscus Consumabel het ICT systeem waaronder ook het pasjessysteem met koppeling aan voorraadbeheer en de debiteuren valt.

​De Assessor Sociëteit is verantwoordelijk voor de staat van het pand, de Smulpaep, de brandveiligheid en de verbouwingen. Verder functioneert de Assessor als rechterhand van de Vip-S op gebied van orde en drankinfrastructuur.