Je bent hier:

College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit acht personen. Drie bestuurders zorgen voor de verenigingskant van Laurentius en vier voor de sociëteitskant. De praeses behoort tot beiden.

Vroeger hadden de vereniging R.S.V. Sanctus Laurentius en de Sociëteit R.S.S. Huesca allebei een apart bestuur. Deze twee besturen zijn in 1972 samengevoegd tot het College van Bestuur. Hedendaags bestaat dit bestuur uit acht personen. Het College van Bestuur houdt zich een jaar lang full time bezig met verenigingsbeleidszaken, de algemene coördinatie, het beheer van de financiën, de verenigingsadministratie, het onderhouden van de contacten, het begeleiden van commissies en het runnen van een sociëteit.

         Het 50e College van Bestuur der R.S.V. Sanctus Laurentius en R.S.S. Huesca van het collegejaar 2021-2022 bestaat uit de volgende Laurentianen:

             

Chiel_5696_klein.jpg
Geesje_5834_klein.jpg
Nick_5799_klein.jpg
Britt_5654_klein.jpg


h.t. Praeses

Dhr. C. Stalenhoef

praeses@laurentius.nl

h.t. Vice-Praeses Vereniging 

Mej. G.R. Hissink

vipv@laurentius.nl

h.t. Vice-Praeses Sociëteit

Dhr. N.P.J. van Wingerden

vips@laurentius.nl

h.t. Ab Actis Externi

Mej. B.J. van Eijkeren

bestuur@laurentius.nl


Jan_Pieter_5606_klein.jpg
Sander_5671_klein.jpg
Charlotte_5733_klein.jpg
Jasper_5773_klein.jpg


h.t. Fiscus Vereniging 

Dhr. J.P. van Oord

fv@laurentius.nl

h.t. Fiscus Sociëteit 

Dhr. S. van Harten

fs@laurentius.nl

h.t. Fiscus Consumabel

Mej. C. Pürzel

fc@laurentius.nl

h.t. Assessor Sociëteit

Dhr. J.D. Leenen

assessor@laurentius.nl


De Praeses is verantwoordelijk voor het algeheel functioneren van de vereniging en het CvB. Tevens het formuleren en uitvoeren van het korte-termijn beleid en het waarborgen van het lange-termijn beleid en de continuïteit van de vereniging.


De Vice-Praeses Vereniging houdt zich bezig met de leden van de vereniging. De Vip-V begeleidt commissies, eerstejaars en de verschillende interne verbanden als jaarclubs, disputen en onderverenigingen. Planning, onderzoek en statistieken zijn hierbij van belang.

De Vice-Praeses Sociëteit houdt zich bezig met het reilen en zeilen van de sociëteit: de orde en veiligheid in het pand en het operationele aspect van de drankvoorziening. Ook is de Vip-S verantwoordelijk voor omzetstimulerende activiteiten.

De Ab Actis Externi is belast met alle interne en externe communicatie van de vereniging en het beheer van het leden- en reünistenbestand. Daarnaast draagt zij zorg voor de marketing, stakeholders innovatie en goede doelen, het gros van de externe contacten, het contact met de reünisten en het persbeleid van de vereniging.

De Fiscus Vereniging is verantwoordelijk voor de inkomende gelden en de verenigingsfinanciën. Verder is de FV belast met het begeleiden van commissies op financieel gebied. Ook het aanschrijven van fondsen en werven van trainingen behoren tot de verantwoordelijkheid.

De Fiscus Sociëteit is verantwoordelijk voor de Sociëteitsfinanciën. De FS richt zich daarbij op het verhogen van de omzet en het minimaliseren van de te maken kosten. Verder is de FS verantwoordelijk voor de financiële en fiscale eenheid.

De Fiscus Consumabel is beheerder van de levensmiddelen en aldus verantwoordelijk voor de algehele inkoop. Hiernaast is de Fiscus Consumabel financieel verantwoordelijk voor de Smulpaep. Verder neemt de Fiscus Consumabel het ICT systeem met daarbij vallende het pasjessysteem met koppeling aan voorraadbeheer en de debiteuren op zich.

​De Assessor Sociëteit is verantwoordelijk voor de staat van het pand, Smulpaep, de brandveiligheid en de verbouwingen. Verder functioneert hij als rechterhand van de Vip-S op gebied van orde en drankinfrastructuur.