Je bent hier:

Gedragscode


Een goed verloop van de introductieperiode in Rotterdam: met dat doel hebben de Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, vijf studentenverenigingen en een sportvereniging een gedragscode ondertekend. R.S.V. Sanctus Laurentius is één van de ondertekenaars.

De nieuwe gedragscode beschrijft de normen en waarden die gelden tijdens de introductieperiode. Daarmee biedt het de verenigingen en hun leden een duidelijk kader voor het gedrag tijdens de kennismakingstijd. Zo geeft de code nadrukkelijk aan wat de verantwoordelijkheid van het verenigingsbestuur behelst en wat de waarborgen zijn als het gaat om persoonlijke integriteit, gezondheid en hygiëne. Daarnaast bevat de code de afspraak dat aspirant-leden goed in staat moeten worden gesteld om onderwijs te volgen. Ook dienen verenigingen vertrouwenspersonen aan te stellen en incidenten direct te melden.

De gedragscode is opgesteld door de officiële studentengezelligheidsverenigingen in Rotterdam (het RSC/RVSV, R.S.V. Sanctus Laurentius, SSR-R, het RSG en NSR) en studentensportvereniging A.R.S.R. Skadi, in samenwerking met de Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam. De Rotterdamse Commissie HO (hoger onderwijs) Studentengezelligheidsverenigingen ziet toe op naleving van de gedragscode.

Gedragscode Studentengezelligheidsverenigingen 2019-2020