In Memoriam: Ruud Lubbers


Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde reünist, Dhr. R.F.M. (Ruud) Lubbers. Binnen onze vereniging heeft hij veel betekend. Zo was hij onder andere tijdens zijn actieve jaren Vice-Praeses in het 100e verenigingsbestuur en heeft hij ons huidige pand aan de Infirmeriestraat geopend. In de jaren na zijn actieve lidmaatschap was hij nog erg betrokken. Om die reden is dit voor ons als vereniging een erg triest bericht. Wij zullen hem herinneren als een toegewijd Laurentiaan en wensen zijn naasten veel sterkte in de komende tijd.


Openbare evenementen