Je bent hier:

Aller Heiligen Convent

Op 25 oktober 1908 werd de Unie van Katholieke Studentenverenigingen opgericht, onder de zinspreuk ‘Unio in Unico’, wat betekent: ‘Eenheid door Uniekheid’. De Unie was een verband van katholieke verenigingen, met als activiteiten bijvoorbeeld bezinningsdagen (de zogenaamde ‘retraite’), het in de gaten houden en meedenken over religieuze zaken als de Vaticaanse Concilies, maar ook natuurlijk onderlinge contacten en gezelligheid.

In de jaren zestig kwam vrijwel alle nadruk te liggen op de niet-katholieke aspecten van de Unie. In 1968 is zij uit elkaar geklapt door een scheiding tussen het politieke en het a-politieke kamp. Er ontstond grote onenigheid over de vraag of de Unie aan politieke stellingname mee moest doen. Ondanks de officiële opheffing hield men wel onderling contact. Hierdoor werd in 1973 een nieuw verband opgericht: Het Aller Heiligen Convent. Met zeven van de oorspronkelijke tien verenigingen werden de formele banden van voor de scheiding weer op peil gebracht.

De naam Aller Heiligen Convent wijst op de katholieke achtergrond. Meer dan een achtergrond is het echter niet, aangezien in 1981 het predikaat ‘katholiek’ uit de statuten is geschrapt. Dit om toetreding mogelijk te maken van de jongste tak aan de AHC-boom, namelijk Quintus uit Leiden. Samen met Veritas uit Utrecht, Sint Franciscus Xaverius uit Wageningen, Albertus Magnus uit Groningen, Sanctus Virgilius uit Delft, Sanctus Laurentius uit Rotterdam, Carolus Magnus uit Nijmegen, Sint Olof uit Tilburg, LANX uit Amsterdam en Circumflex uit Maastricht ontplooit het Aller Heiligen Convent een indrukwekkende schare aan activiteiten. Om maar enkele te noemen: Het Mega Allerheilige Feuten Festijn: jaarlijks georganiseerd op een andere vereniging, een groots feest voor alle nieuwe eerstejaars, gemiddeld met zo’n 1500 bezoekers; in- en uitvallen; DJ-contest; de biercantus; het AHC songfestival en sinds enkele jaren ook het AHC surfkamp!


AHC_Logo.png

Doormiddel van maandelijkse vergaderingen met alle externen wordt de continuïteit bewaard. Ook is er twee keer per jaar een bijeenkomst met alle besturen om gezamenlijk om de tafel te gaan zitten en het geheel in een groter kader te plaatsen. Daarnaast worden alle gala’s en recepties bezocht, waar de nodige informele contacten gelegd worden. De kracht van het AHC schuilt zich in de diversiteit van activiteiten, de spreiding over het land en de mogelijkheid om veel nieuwe mensen te leren kennen.

Er bestaat geen enkel verband tussen studentenverenigingen, dat hechter en gezelliger is dan het Aller Heiligen Convent. Daarom is het AHC met recht een meerwaarde voor de leden van de aangesloten verenigingen. Kijk hier voor de algemene website van het Aller Heiligen Convent.

AHC_Bestuur.png