Je bent hier:

HUISREGELS DER R.S.S. HUESCAAlgemene regels:

 • U dient lid te zijn van de R.S.V. Sanctus Laurentius indien u toegang wilt tot de R.S.S. Huesca.
 • Het introduceren van niet-leden is alleen mogelijk op door het bestuur aangegeven dagen.
 • U dient altijd uw identiteitsbewijs bij zich te dragen.
 • Aanwijzingen van bestuur, soccarissen en beveiligingsbeambten die (vrijwillig) in dienst zijn van de R.S.S. Huesca, dienen direct te worden opgevolgd.
 • U wordt geacht mee te werken aan controle op wapen- en drugsbezit.
 • Gevonden voorwerpen dient u bij het bestuur in te leveren.
 • U dient in te stemmen met het beveiligingsbeleid van de R.S.S. Huesca, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van erkende en gecertificeerde beveiligingsambtenaren en camerabewaking in de garderobe en van de openbare weg in de nabije omgeving van de sociëteit
 • Het gebruik van de kroegbak is op eigen risico tot een bedrag van €950,-


Het wordt niet getolereerd:

 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Wapens, of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben of te gebruiken.
 • Diefstal of vernielingen te plegen, u wordt verantwoordelijk gesteld worden voor alle aangerichte schade.
 • Fysiek of verbaal geweld te gebruiken of daarmee te dreigen.
 • Open vuur te creëren.
 • Discriminerende opmerkingen te maken, discriminerende handelingen te verrichten en discriminerende symbolen te dragen.
 • Te roken elders dan in de daarvoor aangewezen rookruimte.
 • Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.
 • Glaswerk of drank mee naar buiten te nemen.
 • Zich hinderlijk op te houden in de nabije omgeving van de sociëteit.


De toegang kan u ontzegd worden indien u :

 • Geen lid bent van de R.S.V. Sanctus Laurentius.
 • Aangeschoten, dronken of onder invloed van drugs bent.
 • Een opgelegde boete niet wilt betalen.
 • Een eerdere toegangsontzegging heeft gekregen.
 • Een tijdelijke toegangsontzegging heeft gekregen.


Bij het overtreden van de huisregels :

 • Kunt u een boete krijgen of verwijderd worden uit de sociëteit.
 • Kunt u een (tijdelijke) toegangsontzegging krijgen.
 • Indien nodig schakelen wij de politie in.


Boetelijst:

 • Glas breken -  €1,50
 • Vernielen inventaris - € 38,- + evt  reparatie kosten.
 • Onnodig activeren brandalarm - € 113,50
 • Brandslang trekken - € 113,50
 • Scheuren vestje Soccaris - € 25,-
 • Drank naar buiten - € 13,70
 • Roken voordeur (6) - € 13,70
 • Roken binnen - €113,50
 • Overlast veroorzaken op straat - €24,40
 • Urineren of braken - € 25,-