Je bent hier:

College van Bestuur


Het College van Bestuur bestaat uit acht personen. Vier bestuurders zorgen voor de sociëteitskant van Laurentius en drie voor de verenigingskant. De praeses behoort tot beiden.

Vroeger hadden de vereniging R.S.V. Sanctus Laurentius en de Sociëteit R.S.S. Huesca allebei een apart bestuur. Deze twee besturen zijn in 1972 samengevoegd tot het College van Bestuur. Hedendaags bestaat dit bestuur uit acht personen. Het College van Bestuur houdt zich een jaar lang full time bezig met verenigingsbeleidszaken, de algemene coördinatie, het beheer van de financiën, de verenigingsadministratie, het onderhouden van de contacten, het begeleiden van commissies en het runnen van een sociëteit.


48e_CvB_goed_2.jpg

         Het 48e College van Bestuur der R.S.V. Sanctus Laurentius en R.S.S. Huesca van het collegejaar 2019-2020 bestaat uit de volgende Laurentianen:


                                         h.t. Praeses                                                  

Dhr. T.Y. Gayral

                     praeses@laurentius.nl

                                         h.t. Vice-Praeses Vereniging       

Mej. E.E.N. Birkhoff

                     vipv@laurentius.nl

                                         h.t. Vice-Praeses Sociëteit

Dhr. K. van Duin

                     vips@laurentius.nl

                                         h.t. Ab Actis Externi

Mej. N. Masereeuw

                     bestuur@laurentius.nl

                                         h.t. Fiscus Vereniging

Dhr. R.J.C. Witteman

                     fv@laurentius.nl

                                         h.t. Fiscus Sociëteit

Dhr. R.G. Corsten

                     fs@laurentius.nl

                                         h.t. Procurator Sociëteit

Dhr. L. Boone

                     ps@laurentius.nl

                                         h.t. Assessor Sociëteit

Dhr. P. van Bekkum

                     assessor@laurentius.nl

        

De Praeses is verantwoordelijk voor het algeheel functioneren van de vereniging en het CvB. Tevens het formuleren en uitvoeren van het korte-termijn beleid en het waarborgen van het lange-termijn beleid en de continuïteit van de vereniging.


De Vice-Praeses Vereniging houdt zich bezig met de leden van de vereniging. De Vip-V begeleidt commissies, eerstejaars en de verschillende interne verbanden als jaarclubs, disputen en onderverenigingen. Planning, onderzoek en statistieken zijn hierbij van belang.

De Vice-Praeses Sociëteit houdt zich bezig met het reilen en zeilen van de sociëteit: de orde en veiligheid in het pand en het operationele aspect van de drankvoorziening. Ook is de Vip-S verantwoordelijk voor omzetstimulerende activiteiten.

De Ab Actis Externi is belast met alle interne en externe communicatie van de vereniging en het beheer van het leden- en reünistenbestand. Daarnaast draagt zij zorg voor de marketing, stakeholders innovatie en goede doelen, het gros van de externe contacten, het contact met de reünisten en het persbeleid van de vereniging.

De Fiscus Vereniging is verantwoordelijk voor de inkomende gelden en de verenigingsfinanciën. Verder is de FV belast met het begeleiden van commissies op financieel gebied. Ook het aanschrijven van fondsen en werven van trainingen behoren tot de verantwoordelijkheid.

De Fiscus Sociëteit is verantwoordelijk voor de Sociëteitsfinanciën. De FS richt zich daarbij op het verhogen van de omzet en het minimaliseren van de te maken kosten. Verder is de FS verantwoordelijk voor de financiële en fiscale eenheid.

De Procurator Sociëteit is beheerder van de levensmiddelen en aldus verantwoordelijk voor de algehele inkoop. Hiernaast is de Procurator financieel verantwoordelijk voor de Smulpaep. Verder neemt de Procurator Sociëteit het ICT systeem met daarbij vallende het pasjessysteem met koppeling aan voorraadbeheer en de debiteuren op zich.

​De Assessor Sociëteit is verantwoordelijk voor de staat van het pand, Smulpaep, de brandveiligheid en de verbouwingen. Verder functioneert hij als rechterhand van de Vip-S op gebied van orde en drankinfrastructuur.